KONTRAKT NR 2 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gutwin – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Siennieńskiej”
. : : więcej : : . .
KONTRAKT NR 3: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gutwin”
. : : więcej : : . .
KONTRAKT NR 4: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szewieńskiej i ulicy Świętokrzyskiej”
. : : więcej : : . .
KONTRAKT NR 5: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bałtowskiej”
. : : więcej : : . .
KONTRAKT NR 6: „Przebudowa magistrali wodociągowej”
. : : więcej : : . .
KONTRAKT NR 7: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”
. : : więcej : : . .